Skogsdrift og Spesialtransport

Den nye dumperbilen (april 2018) John Deere 1510 G  ny våren 2018
© Brødrene Haneborg AS    Design og drift: Grafisk Service AS - design og drift

Velkommen

Vi har en moderne og effektiv maskin- og bilpark. Dyktige sjåfører med bred erfaring Skogsdrift: Tynning og sluttavvirkning samt utkjøring av tømmer er hovedvirksomheten.  Vi samarbeider med de fleste skogeierforeningene, mest med Glommen Skog SA og Viken Skog SA. Våre sjåfører (de fleste med fagbrev) utfører jobben med størst mulig presisjon, og etter gitte standarder.  Vi jobber mest på Østlandet, men har erfaring fra flere landsdeler og 7 andre land. Erfaring fra slutten av 1970-tallet. 6 hogstmaskiner, 5 lastbærere, 3 lastebiler (med ulike tipp- og semihengere) 1 gravemaskin. I tillegg leier vi inn andre maskiner ved behov. Transport:  Spesialtransport av maskiner og utstyr. Massetransport (grus, stein, jord osv) Målsetting: Et sterkt firma med dyktige og fornøyde ansatte som utfører sine oppdrag til kundenes beste. Skogeierne skal få mest mulig ut av tømmerstokken og transportkundene skal få sine leveranser til avtalt tid og riktige priser.
Alle Volvoene ved siden av verkstedet

Velkommen

Vi har en moderne og effektiv maskin- og bilpark. Dyktige sjåfører med bred erfaring Skogsdrift: Tynning og sluttavvirkning samt utkjøring av tømmer er hovedvirksomheten.  Vi samarbeider med de fleste skogeierforeningene, mest med Glommen Skog SA og Viken Skog SA. Våre sjåfører (de fleste med fagbrev) utfører jobben med størst mulig presisjon, og etter gitte standarder.  Vi jobber mest på Østlandet, men har erfaring fra flere landsdeler og 7 andre land. Erfaring fra slutten av 1970-tallet. 6 hogstmaskiner, 5 lastbærere, 3 lastebiler (med ulike tipp- og semihengere) 1 gravemaskin. I tillegg leier vi inn andre maskiner ved behov. Transport:  Spesialtransport av maskiner og utstyr. Massetransport (grus, stein, jord osv) Målsetting: Et sterkt firma med dyktige og fornøyde ansatte som utfører sine oppdrag til kundenes beste. Skogeierne skal få mest mulig ut av tømmerstokken og transportkundene skal få sine leveranser til avtalt tid og riktige priser.

Skogsdrift og Spesialtransport

Tlf. 951 54 696 - 911 17 304
Skogsdrift tlf: (+47) 951 54 696 Transport tlf: (+47) 911 17 304
Tlf. 951 54 696 - 911 17 304